(آیا میدانید های) علمی و دانستنی های بسیار جالب

جمعه 10 فروردين 1397
19:44
محمد حسین

(آیا میدانید های) علمی و دانستنی های بسیار جالب
علمی و دانستنی های بسیار جالب (آیا میدانید؟)
برای دیدن همه آیا میدانید ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


موضوعات: آیا میدانید؟,
برچسب ها: آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 169 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

آیا میدانستید؟ امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید

شنبه 25 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید؟
آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )
آیا میدانستید که: 80% افرادی که این مطلب را میخوانند سعی می کنند آرنجشان را لیس بزنند؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
برچسب ها: آرنج , آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 34 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ پشه ها دندان دارند

جمعه 24 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: پشه ها دندان دارند؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,,
برچسب ها: پشه , آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 39 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ ریشه کلمه “Cemetry” (قبرستان) در حقیقت کلمه یونانی “Koimetirio” به معنی “خوابگاه”

پنجشنبه 23 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا می‌دانستید که: ریشه کلمه “Cemetry” (قبرستان) در حقیقت کلمه یونانی “Koimetirio” به معنی “خوابگاه” است؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
برچسب ها: آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 39 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ ادیسون از تاریکی می ترسیده است

چهارشنبه 22 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: ادیسون از تاریکی می ترسیده است ؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ ستاره های دریایی مغز ندارند

سه شنبه 21 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: ستاره های دریایی مغز ندارند؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,,
[ بازدید : 21 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید

دوشنبه 20 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
برچسب ها: عطسه , آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند

يکشنبه 19 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )موضوعات: آیا میدانید؟,,
برچسب ها: اردک , آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 32 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ سوسک ها تا چند روز پس از ،از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند

جمعه 10 فروردين 1397
18:51
نویسنده

آیا میدانستید که: سوسکها تا 9 روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به این دلیل می میرند که نمیتوانند چیزی بخورند؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )موضوعات: آیا میدانید؟,
برچسب ها: سوسک , آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 34 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ مراکز چشایی پروانه روی پاهایش قرار دارد

شنبه 18 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: مراکز چشایی پروانه روی پاهایش قرار دارد؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
[ بازدید : 52 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ خرسهای قطبی چپ دست هستند

پنجشنبه 16 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: خرسهای قطبی چپ دست هستند؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,,
[ بازدید : 53 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ طبق آمار افراد از عنکبوت بیش از مرگ می ترسند

چهارشنبه 15 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: طبق آمار افراد از عنکبوت بیش از مرگ می ترسند؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,,
[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است

سه شنبه 14 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
[ بازدید : 540 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321

دوشنبه 13 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا می‌دانستید که: 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
برچسب ها: آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 33 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ ماهیچه های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟

يکشنبه 12 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: ماهیچه های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
[ بازدید : 624 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ ریشه OK از چه اصلاحی است

شنبه 11 فروردين 1397
12:0
نویسنده

آیا میدانستید که: در زمان جنگهای باستانی هنگامی که سپاهیان بدون تلفات از جنگ بر میگشته اند پلاکاردی حمل میکردند که روی آن نوشته بود:
( تعداد تلفات 0)
( 0 Killed )
ریشه OK از این اصطلاح است.

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
[ بازدید : 20 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می پریده

جمعه 10 فروردين 1397
18:34
نویسنده

آیامیدانستید که: مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می پریده. هنگامیکه از بومیان در مورد این حیوان با حرکات بدن پرسیده اند آنها در جواب گفته اند:
Kan Ghu Ru
که در زبان انگلیسی به Kangaroo تبدیل شده است.
در حقیقت منظور بومیان این بوده که “ما منظور شما را نمی فهمیم”.

آیا میدانستید که ...( به همراه تصاویر )


موضوعات: آیا میدانید؟,
[ بازدید : 21 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ در مجسمه ها از کجا می توان فهمید که سرباز بر روی اسب بر چه علتی مرده

جمعه 10 فروردين 1397
18:31
نویسنده

آیا میدانستید که …( به همراه تصاویر )

آیا میدانستید که: در مجسمه هایی که برای یادبود سربازها میسازند:
اگر 2 پای اسب بالا باشد آن سرباز در میدان جنگ کشته شده.
اگر 1 پای اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشی از جنگ مرده.
اگر 4 پای اسب روی زمین باشد آن سرباز به مرگ طبیعی مرده


موضوعات: آیا میدانید؟,
برچسب ها: مجسمه , اسب , آیا میدانید؟ ,
[ بازدید : 20 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟ پوستی که آرنج را پوشانده است هر 10 روز یک بار عوض می شود.

شنبه 11 فروردين 1397
12:0
محمد حسین

دانستنیهای تصویری
موضوعات: آیا میدانید؟,
برچسب ها: آیا میدانید؟ , آرنج ,
[ بازدید : 1402 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

آیا میدانید؟کودکان تازه متولد شده دنیا را سیاه و سفید می بینند.

جمعه 10 فروردين 1397
12:0
محمد حسین

دانستنیها


موضوعات: آیا میدانید؟,
[ بازدید : 28 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
با سلام خدمت شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز این وبلاگ، این وبلاگ هیچ مطلب غیر مفیدی ندارد ما همه مطلب های مفید را مانند: تخبار، درباره همه چیز، دانستنی، و ... برای شما به نمایش می گذاریم لطفا به مطالب نظر دهید و حتما دو مطلب اول صفحه اصلی را حتما بخوانید باتشکر مدیر وبلاگ: محمد حسین
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به همه چی مفید است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس نقاشی ساختمان ویلچر انواع بادام پروژه متلب خرید آنتی ویروس کسپر اسکای و بیت دفندر پاسپورت دومینیکا چاپ چسب ، چاپ نوارچسب چاپ چسب چاپ نوار چسب قیمت نایلون حبابدار فروش نایلون حبابدار ،قیمت نایلون حبابدار فروش نایلون حبابدار ،قیمت نایلون حبابدار کیسه حبابدار فروش پلاستیک حبابدار خرید سیسیکم خرید iptv خرید فالوور ارزان
بستن تبلیغات [X]